illustratie

WAT DOET NGM BIG DATA?

NGM Big Data verzamelt en combineert beschikbare data tot toepasbare inzichten voor gebieds- en projectontwikkeling. Daarvoor maken we gebruik van informatie die wordt gedeeld via social media, geografische gegevens van het Kadaster en statistische informatie van het CBS.

Social Media

Social Media

PotentiĆ«le kopers en huurders delen hun woon- en verhuiswensen via social media, zoals Facebook, Twitter, maar ook LinkedIn, Google+ en Pinterest. Via De Woonvisie en Verkoop Mee worden mogelijke geĆÆnteresseerden lokaal actief benaderd om hun woonwensen kenbaar te maken of een concreet nieuwbouwproject te delen met hun netwerk.

Kadaster

Kadaster

Het Kadaster registreert vastgoedgegevens en geografische informatie. In het Kadaster zijn niet alleen alle adressen van Nederland vastgelegd, maar is ook de eigenaar, rechten als erfdienstbaarheid of hypotheek en de laatste transactie bekend. Het Kadaster beschikt over actuele verkoopgegevens zoals huizenprijzen, maar biedt ook inzicht in verhuisbewegingen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

Het CBS verzamelt samenhangende statistische informatie inspelend op behoefte van de samenleving en verwerkt deze tot statistieken over bedrijven, groepen mensen en hun omgeving. Het CBS publiceert gegevens over vele aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens.

DATA WAREHOUSEinfo@ngmbigdata.nl
of bel 070 381 71 71